กลยุทธ์การสร้างพลังร่วม"กีฬาบุคลากร"

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จะจัดกิจกรรมกีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค.ศกนี้

กลยุทธ์การสร้างพลังร่วม
       แท้ที่จริงการจัดการแข่งขันกีฬาคงเป็นที่รู้จัก คุ้นเคยของทุกๆท่านในทุกวงการ
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถือว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างพลังร่วมกันของบุคลากร
ทุกฝ่ายในโรงเรียนกว่า ๓๐๐ชีวิต (ทั้งครูและพนักงานเจ้าหน้าที่) ซึ่งดูแล
รับผิดชอบชีวิตนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา
กว่า ๔,๖๐๐ ชีวิต

        การจัดการศึกษานับว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อน เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบ
อย่างสูงยิ่ง เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ฉะนั้นงาน"สร้างคน"
ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ สติปัญญา
จึงต้องอาศัย "ครู" ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการอบรม บ่มนิสัย ให้ความรัก
ความเมตตาเอื้ออาทรต่อลูกศิษย์เสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สอง  ส่วนบุคลากร
จะทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในทุกๆด้าน เช่น พนักงานขับรถ
จะทำหน้าที่รับ-ส่งนักเรียนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยทั้งไปและกลับ
พนักงานทำครัวจะตระเตรียมอาหารหวานคาว อาหารเสริม(นม)ไว้บริการ
นักเรียนทุกวัน ทุกคน  ส่วนเจ้าหน้าที่บุคลากรอื่นๆจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือ
เพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

        ฉะนั้นจึงต้องมีการ "เติมพลัง เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ" และใช้กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ เป็นเครื่องมือในการประสานสัมพันธ์ ความรักความสามัคคี
และความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา  เพราะครูหรือพนักงาน
ต่างก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงได้รับการปฏิบัติ
ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนๆกัน 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
        สำหรับปีนี้ (ปีการศึกษา ๒๕๔๘)โรงเรียนกำหนดให้มีกิจกรรมกีฬาบุคลากร
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕๐๐น. โดยแบ่งนักกีฬาและกองเชียร์
ออกเป็น ๔ สี (ใช้วิธีการจับสลากครูแต่ละสายชั้นและพนักงานชาย-หญิงคละกัน ได้สีละประมาณ ๗๐-๘๐ คน) แต่ละสีจะมีแม่สี (ประธาน) ส่วนใหญ่เป็นพนักงานชาย ส่วนรองประธานเป็นพนักงานหญิงและครูจะทำหน้าที่เลขานุการ/ เหรัญญิก

         เวลาประมาณ ๘.๓๐น. ขบวนพาเหรดจะนำนักกีฬาและกองเชียร์เดินเข้าสู่สนาม
ผ่านหน้าปะรำพิธี ทำความเคารพประธานในพิธี(ร้อยเอกนายแพทย์ประยุทธ  ฉัตรไชยรัตน์)      จากนั้นรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร (ดร.วัฒนไชย  ไชยรัตนะ) จะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  และประธานจะกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งตัดแพร่ป้ายเปิดกิจกรรมกีฬาบุคลากร และไปโยนลูกเปตองเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะเริ่มทำการแข่งขันกีฬา

        ประเภทของการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย บาสเก็ตบอล(ช.-ญ) วอลเลย์บอล (ช-ญ.)
แชร์บอล (ญ.) เซปัคตะกร้อ (ช.) เปตอง (ช.-ญ.) ปิงปอง (ช.-ญ.)  ซึ่งแข่งขันกัน
ในภาคเช้า  ถึงช่วงพักเที่ยงจะรับประทานอาหารร่วมกัน (เตรียมข้าวห่อมาจากบ้าน)
และโรงเรียนจะจัดบริการซุ้มก๋วยเตี๋ยว ขนมไทยๆ และน้ำดื่มบริการฟรี  ภาคบ่าย
จะมีการเล่นเกม (วิ่งวิบาก, วิ่งกระสอบ, ปิดตาแต่งหน้า, ฯลฯ)  พร้อมทั้งมีการประกวด
กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และแอโรบิคด๊านซ์   เสร็จแล้วจะมีการมอบถ้วยรางวัลให้กับ
นักกีฬาและปิดกิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจำปี ๒๕๔๘


สืบสานพลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
โรงเรียนตระหนักดีว่า "บุคลากร คือ พลังสำคัญในการพัฒนา"  ฉะนั้นก่อนจะเริ่มต้น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สอง การศึกษา ๒๕๔๘ ในเดือนพฤศจิกายน
ครูและพนักงานทุกคนจะมาเตรียมความพร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคต้น
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานในทุกๆด้าน
ทั้งด้านวิชาการ,  กิจการนักเรียน,  บุคลากร,  อาคาร-สถานที่,  ธุรการ-การเงิน
และความสัมพันธ์กับชุมชน ในช่วงปิดภาคเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น
ทุกคนจะได้พักผ่อนให้ "fit & firm" ก่อนที่จะกลับมาทำหน้าที่ในภาคเรียนต่อไป


 ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
   ๒ ต.ค.๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (1)

นฤมล
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 
สนใจอยากไปสังเกตการณ์ได้ไหมคะ