เทคโนโลยีเก็บรักษาและยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยีเก็บรักษาและยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร

          ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อบอกข่าวแก่คุณดวงพร  กาญจนทิตต์   ให้ทราบว่าเวลานี้ทีมนักเทคโนโลยีไทย   จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า "เทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับยืดอายุผักและผลไม้สด"   ทำให้สามารถเก็บกล้วยไข่ได้ถึง 25 วัน ที่ 13 องศาเซลเซียส   ผักคะน้าอยู่ได้เกิน 22 วัน  ที่ 5 องศาเซลเซียส   โดยยังสดเหมือนเพิ่งตัดใหม่ ๆ (ผมเห็นด้วยตาตนเอง)    หัวหน้าทีมวิจัยชื่อ ดร. วรรณี ฉินศิริกุล (www.mtec.or.th)    ผมกำลังส่งเอกสารพร้อมตัวอย่างถุงดังกล่าวไปให้คุณดวงพรทางไปรษณีย์

          ผลการคิดค้นเทคโนโลยีนี้ได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น  ประจำปี 2548   ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 29 ก.ย.48 นี้   รางวัลนี้ให้โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

    
        วิจารณ์  พานิช
          29 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)