วันที่  26  สิงหาคม  2549  เช้านี้ได้ไปตลาดช่วงเช้าตามปกติ  เดินหาวัสดุดิบที่จะไปประกอบอาหาร  ดิฉันรู้สึกประทับใจในผู้ขายของชำร้านหนึ่งเขาบริการลูกค้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใจ     และนำเสนอสินค้าให้ก้บคนซื้อทุกคน  เขาทำงานอย่างมีความสุข  มีความสุภาพอ่อนโยน  เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกคน   เริ่มจากลูกค้าเข้าร้านจนลูกค้าเดินจากไป