เรามั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของCAIที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร

จารุวรรณ
ประสิทธิภาพของบทเรียน CAI

ประสิทธิภาพของบทเรียน CAI หมายถึงความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้  เมื่อพิจารณาบทเรียนจากความหมายดังกล่าว  สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า ในการดำเนินการสร้างบทเรียน CAI ให้มีประสิทธิภาพต้องมีจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา  กระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐานและการประเมินเป็นองค์ประกอบสำคัญ  ที่จะให้เกิดประสิทธิภาพได้  กระบวนการสร้างบทเรียน CAI นั้น มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 ขั้นการศึกษาความต้องการ1.1    สอบถาม แบบสอบถาม1.2    นโยบาย1.3    สัมภาษณ์1.4    จากการศึกษา Review2 เขียนโครงการ2.1    หลักการและเหตุผล2.2    วัตถุประสงค์2.3    ความสำคัญ2.4    ผู้รับผิดชอบ2.5    วิธีดำเนินการ2.6    ผลที่คาดว่าจะได้รับ /เป้าหมาย2.7    แนวทางการประเมินผลโครงการ2.8    เสนอโครงการอนุมัติ3  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (การวิเคราะห์)3.1    การศึกษากลุ่มเป้าหมาย(ใคร,อายุ,วุฒิภาวะ,ความสามารถในการใช้คอมฯ,ความรู้และประสบการณ์เดิม)3.2    ศึกษาเนื้อหา ,วิเคราะห์,กำหนดขอบเขต,แยกย่อยเนื้อหา3.3    ศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของเนื้อหา วัตถุประสงค์ปลายทาง วัตถุประสงค์นำทาง3.4    ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ หลักการออกแบบบทเรียนโปรแกรม ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก3.5    ศึกษาวิธีการกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต3.6    สำรวจเครื่องมือ ความพร้อม 4 การออกแบบ4.1    เขียนโครงสร้างเนื้อหา4.2    เขียนสคริพ ส่วนภาพ ส่วนคำบรรยายหรือเสียงบรรยาย ส่วนข้อความ เสียงประกอบ4.3    การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน- แบ่งกรอบเนื้อหา กรอบกิจกรรม- เขียนกิจกรรม เลือกยุทธวิธีการสอน ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน ขั้นสรุป ขั้นทบทวน (แบบฝึกหัด) ขั้นการประเมิน4.4    เขียน Storyboard วางภาพหน้าจอ วางภาพกิจกรรมวางผังการเดินของบทเรียน4.5    การออกแบบการประเมิน ข้อสอบ หาประสิทธิภาพของข้อสอบ5  ขั้นการผลิต        5.1    ขั้นเตรียม เตรียมภาพ หาภาพ วาดภาพ ตกแต่งภาพ ทำปุ่มเตรียมข้อความ พิมพ์ข้อความเตรียมเสียง บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง แปลงเสียงให้อยู่ในรูปดิจิตอลเตรียมภาพเคลื่อนไหว เขียนสคริพ นำมาจากแหล่งที่มีอยู่แล้ว ดัดแปลง สร้าง Flash ,Swish,3D,Video,ตัดต่อ5.2    ขั้นการพัฒนา5.3    ลงมือเขียนโปรแกรม5.4    ทดสอบ5.5    ทดลองกับผู้ใช้ 1:15.6    ทดลองใช้กับผู้ใช้กลุ่มเล็ก ทดสอบหาประสิทธิภาพ 80/805.7    ขั้นการนำไปใช้6 ทดสอบภาคสนาม 6.1    นำไปทดสอบกับผู้ใช้ในสถานการณ์จริง 7 ขั้นการประเมิน7.1    ประเมินผลการเรียน7.2    หาประสิทธิภาพ7.3    วัดความคิดเห็น/เจตคติ8  เผยแพร่8.1    ประชาสัมพันธ์8.2    จัดจำหน่าย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุวรรณ

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพcai

หมายเลขบันทึก: 46456, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:21 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 15:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาอ่านครับผม
 • ดีใจที่ตามหาบันทึกพบ
 • ดีจังเลยครับ CAI
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณนะคะ 
  ที่ให้ความสนใจ
 • เข้ามาทักทาย  ยังทำเพื่อนคนนี้ได้ไหม 
 • เจอบล็อกโดยบังเอิญ 
 • แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต  พอดีนั่งดูถ่ายทอดสดตอนที่รับปริญญาเห็นชื่อแนนตอนรับด้วย  คิดว่าใช่  เพราะไม่ได้ติดต่อกันนานเลย
 • เมื่อไหร่จะมีข่าวดี
 • โชคดีนะ
เขียนเมื่อ 
 • อาจารย์ครับ
 • รออ่านเรื่องอื่นๆๆอีกครับผม
เขียนเมื่อ