ปลายสัปดาห์ไป เยี่ยม สพท.ที่ร่วมโครงการวิจัย   คราวนี้เราไปพิษณุโลก  เมื่อประชุมเสร็จวันแรก  มีความรู้สึกว่า เอ นี่เราก่อนมาเราก็เป็นคนอยู่นะ   แต่มาพิษณุโลกได้วันเดียว  กลายเป็นแมวเสียแล้ว

       แมวมอง ค่ะ     

       เราได้พบดาวใหม่ 2 ดวง  ที่กำลังเริ่มฉายแสงสว่าง เตรียมพร้อมจะเป็นดาวจรัสแสง

       ดวงแรก คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชน 11 วัด สุวรรณประดิษฐ์ทีมีภาวะผู้นำสูงมาก  และเป็นผู้ที่นำแนวความคิดการจัดการความรู้เข้าไปลองใช้ในโรงเรียนและเห็นว่ามีประโยชน์มากในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร   ท่านใดสนใจลองเข้า blog ของโรงเรียนที่อยู่ในแพลนเน็ตนี้

       ดวงที่ 2 คืออาจารย์ชายน้อย ที่กำลังเขียน หมื่นลี้.......  ลองติดตามอ่านดูนะคะ  อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ค่อนไปทางวิทยาศาสตร์แต่กำลังจะเป็นนักเขียนบล็อกที่น่าอ่าน อีกท่านหนึ่ง