สมรรถนะฉบับ มข

ใบบุญ
พจนานุกรม สมรรถนะ
วันที่ 24 สิงหาคม 49ได้รับเชิญเพื่อพิจารณารูปแบบ ร่าง สมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุน ในที่ประชุม เราได้ดูสมรรถนะของทุกตำแหน่ง เนื่องจาก กลุ่มย่อยที่ มีเลขาฯ ทั้งกลุ่ม เลยกลายเป็นกลุ่ม หลายสาว เราช่วยกันดูสมรรถนะหลักแล้ว เห็นว่า สมรรถนะหลัก ที่ประกอบด้วย 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์         2. การบริการที่ดี   3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   4.  จริยธรรม       และ 5. ความร่วมแรงร่วมใจ การกำหนดค่าคะแนน ที่สำคัญ น่าจะเป็นเรื่องการบริการที่ดี ที่ทุกกลุ่มอย่างน้อยน่าจะกำหนดที่ 3  แต่สุดท้ายเลยคิดกันว่า แบ่งเป็นระดับ 7- 9 กลุ่ม ระดับ 4-6 และกลุ่มระดับ 1-3 โดยให้แต่ละกลุ่มมีค่าคะแนนเท่ากัน น่าจะดี เลยเสนอ ที่ประชุมไว้ เราเสนอเฉพาะสมรรถนะหลัก เป็น ระดับ 3 กลุ่ม
ระดับ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ
7-9 3 3 4 3 3
4-6 2 3 2 2 2
1-3 2 2 2 2 2

เราได้ไป KM แบบไม่เป็นทางการกับที่ร้านอาหาร เพราะเที่ยงหลายคนบ่นหิวกัน ได้ KM กันเรื่องอื่นๆอีกมากมายตามประสาไก่เอย 

แล้วเมื่อวานนี้ 25 ส.ค 49 ได้รับโทรศัพท์ และFax จากคุณอาภรณ์ เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ ว่า กพร กำหนด สมรรถนะประจำกลุ่ม เพื่อรองรับการไม่กำหนด ซี (ระดับ) แต่จะแบ่งเป็นกลุ่มงาน ของแต่ละกลุ่มสาขาไว้ เช่น สายบริหาร   สมรรถนะประจำกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มบริหารจะมี 1. วิสัยทัศน์  2. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ   3. ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง 4.การควบคุมตนเอง 5. การใข้อำนาจแก่ผู้อื่น กลุ่มสนับสนุนทั่วไป ประกอบด้วย1. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    2.ความถูกต้องของงาน   3. การคิดวิเคราะห์ในร่าง การพัฒนาบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ ของ มข แต่ละตำแหน่งจะเสนอ สมรรถนะประจำกลุ่ม ไว้ 4 เรื่อง  ตำแหน่งเลขานุการคณะฯ ได้การเสนอสมรรถนะประจำกลุ่มไว้ เหมือนกลุ่มสนับสนุนทั่วไป  แต่เติม เรื่อง  ภาวะผู้นำไว้ สุดท้าย มข. คงจะได้  พจนานุกรม สมรรถนะ (dictionary) ฉบับ มข สำหรับเปิดดูเรื่องสมรรถนะของมขไว้กางประกอบการพํฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราต่อไป ตอนนี้ใครอยากดูร่างดังกล่าว มีให้ดูที่เลขานุการทุกคณะฯ นะคะ  สำหรับเปิดดูเรื่องสมรรถนะของมขไว้กางประกอบการพํฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราต่อไป ตอนนี้ใครอยากดูร่างดังกล่าว มีให้ดูที่เลขานุการทุกคณะฯ นะคะ  สำหรับเปิดดูเรื่องสมรรถนะของมขไว้กางประกอบการพํฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราต่อไป ตอนนี้ใครอยากดูร่างดังกล่าว มีให้ดูที่เลขานุการทุกคณะฯ นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#เลขานุการคณะ#การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 46450, เขียน: 26 Aug 2006 @ 09:55 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 16:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)