บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  จะมั่นในในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี ควรมีลักษณะของความสามารถในการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (interactive discovery) กล่าวคือ โปรแกรมสามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้ใช้ตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถศึกษาบทเรียนในลักษณะอะไรจะเกิดขึ้นถ้า... หรือผู้ใช้สามารถศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ และความเหมาะสมของตนเอง นอกจากนี้ถ้าโปรแกรมมีการเคลื่อนไหว หรือสถานการณ์จำลอง ก็จะทำให้โปรแกรมมีความน่าสนใจและเร้าใจมากยิ่งขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดียิ่งขึ้นหรือมีความฉลาดมากขึ้น มักจะมีคุณลักษณะของการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และอาจมีปัญญาประดิษฐ์ผสมผสานอยู่ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์

หมายเลขบันทึก: 46453, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:43:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประสิทธิภาพและคุณภาพcaiที่เราสร้างขึ้น

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)