บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จะมั่นในในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี ควรมีลักษณะของความสามารถในการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (interactive discovery) กล่าวคือ โปรแกรมสามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้ใช้ตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถศึกษาบทเรียนในลักษณะอะไรจะเกิดขึ้นถ้า... หรือผู้ใช้สามารถศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ และความเหมาะสมของตนเอง นอกจากนี้ถ้าโปรแกรมมีการเคลื่อนไหว หรือสถานการณ์จำลอง ก็จะทำให้โปรแกรมมีความน่าสนใจและเร้าใจมากยิ่งขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดียิ่งขึ้นหรือมีความฉลาดมากขึ้น มักจะมีคุณลักษณะของการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และอาจมีปัญญาประดิษฐ์ผสมผสานอยู่ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติรัตน์ ศิลาทรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพและคุณภาพcaiที่เราสร้างขึ้น

หมายเลขบันทึก: 46453, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)