ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

รัฐพล
ประสิทธิภาพ,คอมพิวเตอร์ช่วยสอน,สื่อ

เราสร้างและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่รู้ไหมว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเรานั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพียงใด สิ่งที่ควรคำนึงคือการหาประสิทธิภาพของสื่อ เราได้ทำการหาประสิทธิภาพครบทุกด้านหรือไม่
1.เนื้อหา - ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านโครงสร้างของบทเรียน ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และแบบทดสอบในการเรียน ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งกำหนดระหว่าง 0.5 -1.0 ที่จะสามารถนำไปใช้ได้เหมาะสม
2.แบบทดสอบ
      2.1นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูความถูกต้องของแบบทดสอบในเชิงเนื้อหาและหาค่าความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.5 -1.0 มาใช้ในการจัดสร้างแบบทดสอบ
      2.2 นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าระดับความยากและค่าอำนาจจำแนก โดยเลือกหาค่าที่เหมาะสมระหว่าง 0.2 - 0.8 มาใช้
3.ประสิทธิภาพของบทเรียน - นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนระหว่างกระบวนการและผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 80/80

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัฐพล ศิริพิมลวัฒน์

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ#ประสิทธิภาพ#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 46452, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

kruvee
IP: xxx.113.56.10
เขียนเมื่อ 

ขอดูตัวอย่างCAIด้วยครับ...

จักรินทร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

วิธีการนำCAI ที่สร้างด้วย Authorware ขึ้นเว็บทำอย่างไรครับ