ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนที่มีค่า ประสิทธิภาพของระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามเกณฑ์  เช่น 80/80 โดย
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละของจำนวนคำตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้องจากการทำแบบทดสอบระหว่างบทเรียน
80 ตัวหลัง คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของจำนวนคำตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้องจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน

2. นำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองก่อนนำไปใช้จริง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน

3. นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้จริงในการเรียนการสอน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อที่จะดูว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผู้เรียนในการเรียนการสอนได้หรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tuntika

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 46451, เขียน: 26 Aug 2006 @ 09:58 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)