ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนที่มีค่า ประสิทธิภาพของระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามเกณฑ์  เช่น 80/80 โดย
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละของจำนวนคำตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้องจากการทำแบบทดสอบระหว่างบทเรียน
80 ตัวหลัง คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของจำนวนคำตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้องจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน

2. นำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองก่อนนำไปใช้จริง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน

3. นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้จริงในการเรียนการสอน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อที่จะดูว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาผู้เรียนในการเรียนการสอนได้หรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tuntika

หมายเลขบันทึก: 46451, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 20:29:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)