เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร


การหาประสิทธิภาพของบทเรียน

                จากที่ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ได้มอบหมายให้นิสิตสืบค้นข้อมูล และเขียนสรุปเนื้อหาที่ว่า "เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร" นั้น จากการสืบค้น ดิฉันได้สรุปดังนี้ 

              เราจะมั่นใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างมีคุณภาพได้อย่างไรนั้น  บทเรียนที่มีคุณภาพคือบทเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น เป็นตัวชี้แนะแก่นักเรียน ความสามารถในการอธิบาย การนำเสนอบทเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ การให้นักเรียนมีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างเหมาะสม การเสริมแรงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน โดยคุณภาพบทเรียนวัดโดยใช้แบบสอบถามวัดคุณภาพบทเรียน และที่สำคัญคือการนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนต่อไป

            และในการทดลองใช้บทเรียน ควรมีการตั้งเกณฑ์ อาจเป็นเกณฑ์ 80:80 90:90 ฯลฯ ซึ่งกำหนดได้ด้วยตัวผู้สอนเอง ในการกำหนดเกณฑ์ควรคำนึงถึงเป้าหมาย และกลุ่มประชากร  ซึ่งสามารถนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง อาจเป็น 1:1, กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ และก่อนการนำแบบทดลองใช้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนการนำไปใช้จริง  

คำสำคัญ (Tags): #ตรีรัส
หมายเลขบันทึก: 46454เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2006 10:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:43 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี