หลังจากที่ต้องเหนื่อยกะงานที่เรียนแล้วยังต้องมีการดำเนินชีวิตต่ออีก โดยที่โลกนี้ไม่มีทางหยุดอยู่กับสิ่งเดิมๆต้องมีการคิดอารายใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมที่แม้เรื่องของงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นในแขนงไหนก็ตาม ล่วนแล้วแต่มีความต้องการเพื่อตอบสนองอารมณ์ของมนุษย์ ที่ต้องการแล้วตอบสนองสิ่งนั้นไป งานออกแบบสิ่งของเครื่องใช้หรือไม่ว่าอารายต่างๆย่อมต้องมีการประกวดแข่งขันเพื่อหาสิ่งใหม่ที่ดีที่สุดออกมา นั้นแหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานประกวดออกแบบทั้ง4ชิ้นนี้ที่ดิฉันเองเนี้นจะต้องเริ่มทำมันขึ้น และใช่ความคิดโง่ของตนเองเริ่มคิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามมีตามเกิด จนตอนนี้ยังไม่ได้นอนเหมือนคนปกติสะทีเลย