เมืองสาวัตถีในอดีต...มีความเจริญรุ่งเรืองมาก...มีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นผู้ปกครอง

ผมทราบจากเพื่อนรุ่นพี่ว่า...ผมต้องไปเมืองนี้กับคนกัมพูชา...มีเป้าหมายที่วัดไทยสาวัตถี

...โดยสารรถไฟครับ...เดินทางออกจากที่พักตี 5  ของวันใหม่...ช่วงบ่ายเรามาถึงสถานีปลายทาง คือ  ไฟซาบัด...ลงจากรถไฟแล้วต่อรถท้องถิ่นเข้าไป...พอผ่านหมู่บ้านบางลำพู

ก็ใกล้จะถึงเมืองเก่าแล้วครับ...

        ผมไปถึงวัดไทยสาวัตถี...ประมาณ  18 . 00 น. เข้าไปไหว้สมภารคือ  ฤาษี  พระมหาประเสริฐ  แล้วได้พักผ่อน...รุ่งเช้า...ท่านสมภารมอบงานให้ทำคือ...เขียนป้ายหน้าวัด..

.และทราบว่ายังคงมีปรากฎอยู่จนบัดนี้ครับ...

         หลังจากนั้น...ผมไปวัดพระเชตวัน...พุทธสถานที่พระพุทธเจ้าอยู่จำพรรษามากที่สุด...

เดิมที่นี้เป็นสวนเจ้าเชต...เศรษฐีชื่อ  อนาถบิณฑิกะขอชื้อโดยต่อเงินทั่วแผ่นดินนั้น...

ได้เท่าไร...ขายให้เท่านั้นครับ...บริเวณวัดกว้างมากครับ

           ในความกว้างเป็น  4  เหลี่ยม  ประมาณ 4  สนามฟุตบอลติดต่อกัน... ที่ตรงวัดนี้มีเรื่องเล่ามากที่สุดในวรรณกรรมพุทธศาสนา...ผมได้ไปก้มกราบกุฎีของพระ พุทธเจ้า...นั่งคิดคำนึงถึงอดีตกาล...นานแสนนาน...แล้วเดิมดูรอบ ๆบริเวณอย่างสนใจ

          มองออกนอกประตูวัดไปประมาณ  30  เมตร  เห็นที่ลุ่ม...เป็นจุดที่พระเทวทัต ถูกแผ่นดินสูบครับ...เรื่องนี้คุณเชื่อหรือไม่ ?  

โปรดติดตามตอนต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี 

จาก...umi