เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบจักรยานจากพี่ถึงน้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูหลายท่านจากหลายโรงเรียนเข้าร่วมในงานครั้งนี้

          ทางโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางได้รับการสนับสนุนจากโครงการจักรยานจากพี่ถึงน้องโดยได้รับจักรยานจำนวนทั้งสิ้น 22 คันซึ่งจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนต่อไป

          ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้