โรงเรียนชาวนาระดับอุดมศึกษา (21.1) รู้เรียน เรียนรู้

อ้อ
โรงเรียนชาวนาบ้านดอน

     จะเรียนรู้กันอย่างไร คงเป็นประเด็นที่ทางคุณอำนวยกับคุณกิจต้องวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมะสม ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้คุณกิจอย่างนักเรียนชาวนาได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ โดยให้นักเรียนชาวนารู้เรียนด้วยตนเอง...เป็นส่วนหนึ่ง วิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้ คงต้องใช้วิธีการทดลอง ซึ่งมิใช่เป็นการทดลองอย่างเดียว แต่เป็นการทดลองหลายๆอย่างในเรื่องเดียว จึงจะเกิดการเปรียบเทียบให้ได้เห็นความจริงตามธรรมชาติว่า อะไรคืออะไร

    การทดลองปลูกข้าวจึงเกิดขึ้นในโรงเรียนชาวนา เพื่อให้ได้คำตอบว่า อะไรคืออะไร และเป็นไปอย่างไร การออกแบบการทดลองนี้ มีการแยกวิธีการปลูกออกเป็น ๙ เงื่อนไข และให้นักเรียนชาวนาแบ่งกลุ่ม เพื่อทำการทดลองและเรียนรู้ แต่ละสภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีที่ ๑ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์

วิธีที่ ๒ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยหมัก

วิธีที่ ๓ หมักฟาง + ไม่ใส่จุลินทรีย์ + ฉีดยาคุมหญ้า

วิธีที่ ๔ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ฉีดยาคุมหญ้า

วิธีที่ ๕ เผาฟาง + ไม่ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคุมหญ้า

วิธีที่ ๖ หมักฟาง + ไม่ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคมหญ้า

วิธีที่ ๗ เผาฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคุมหญ้า

วิธีที่ ๘ หมักฟาง + ใส่จุลินทรีย์ + ใส่ปุ๋ยเคมี + ฉีดยาคุมหญ้า

วิธีที่ ๙ ปลูกข้าวแล้วคอยเติมน้ำอย่างเดียว

ภาพที่ ๙๗ นักเรียนชาวนาโรงเรียนชาวนาบ้านดอนร่วมแรงแข็งขัน เตรียมสถานที่ในการทดลองปลูกข้าว

ภาพที่ ๙๘ การทดลองปลูกข้าวในช่วงแรก แบ่งกันตามกลุ่ม ๙ กลุ่ม

      เงื่อนไขมีความแตกต่างกันถึง ๙ เงี่อนไข พลอยทำให้นักเรียนชาวนาได้เรียนรู้จากการรู้เรียนด้วยตนเองกับการทดลอง

      ในระหว่างการทดลอง นักเรียนชาวนาแต่ละกลุ่มจะต้องมีการดูแลเอาใส่ตามเงื่อนไขตามสภาพ มีการสังเกตและจดบันทึก มีการตั้งข้อสมมติฐานต่างๆนานา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ นี่แหละจะเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนชาวนารู้เรียน

     แต่ละสัปดาห์ แต่ละครั้ง เห็นนักเรียนชาวนาแต่ละกลุ่มตื่นเต้นและติดตามผล ไม่เพียงดูเฉพาะกลุ่มของตนเองเท่านั้น แต่ละกลุ่มต่างก็แลกเปลี่ยนกันดู และตั้งวงวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามระเบียบ

ภาพที่ ๙๙ สถานที่การทดลองบริเวณโรงเรียนบ้านดอน มีป้ายแสดงรายการไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ ๑๐๐ แผนผังแสดงจุดต่างๆในงานทดลอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#คุณกิจ#จัดการความรู้#ทบทวนบทเรียน#คุณอำนวย#โรงเรียนชาวนา

หมายเลขบันทึก: 46338, เขียน: 25 Aug 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 19:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)