เรื่องเด็ดๆ

6Q เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อย
          IQ : ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ คำนวณ การใช้เหตุผล ซึ่งมาจากอาหาร สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู และพันธุกรรม

          EQ : ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเอง และผู้อื่น

           CQ : ความฉลาดในการริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ การปลูกฝัง CQ นั้น อยู่ที่การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ จากคุณพ่อ และคุณแม่ด้วย

           MQ : ความฉลาดทางศีลธรรม เป็นเรื่องการปลูกฝัง ความดีงามให้กับเด็ก ๆ เช่น การเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นต้น

           PQ : ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น ซึ่งเด็กจะพัฒนา ได้จากการเล่นกับพ่อและแม่ ซึ่งจะได้รับความอบอุ่น มีความสุขไปพร้อม ๆ กัน กับคำสอนของพ่อแม่

           AQ : ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือ การที่เด็ก ๆ สามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี พร้อมทั้งพยายามหาหนทางแก้ไข และเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตนเอง

          พัฒนาการในแต่ละด้าน ถ้าได้รับความดูแลใกล้ชิดจากคุณพ่อ คุณแม่แล้ว เชื่อเลยว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับ 6Q อย่างเติมที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการเรียนรู้#educ#104

หมายเลขบันทึก: 46331, เขียน: 25 Aug 2006 @ 12:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)