กำพืด

ผู้ใหญ่สมัยนี้บ่นว่า เด็กยุคนี้มีปัญหา
ควรปรับปรุงการเลี้ยงดูตามแบบอย่างฝรั่ง
ลืมไปว่า ตนเองเป็นคนดีมาได้อย่างไร
เรียกได้ว่า

ลืมกำพืดตัวเอง

[ ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๖,๐๘:๑๔:๔๑ ]