สัมมนาสัญจรที่สุพรรณบุรี

ภัทรวดี
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล จัดสัมมนาสัญจรที่สุพรรณบุรี

             ระหว่างวันที่  20-22  สิงหาคม 2549 นักศึกษาปริญญาโทสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ  สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  รุ่นที่ 6 ได้จัดสัมมนาสัญจร ภายในประเทศในหัวข้อเรื่อง " ยุทธศาสตร์การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น" สถานที่ที่ทางคณะนักศึกษาเลือกไปจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน  คือ โรงเรียนสุพรรณภูมิ  และโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส 1 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

              สิ่งที่ประทับในด้านภูมิทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี  คือ  ความสะอาดของบ้านเมือง  ความร่มรื่นสวยงามของต้นไม้  ส่วนสิ่งที่ประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของทั้ง 2 โรงเรียนที่ทางคณะไปศึกษาดูงาน  คือ เรื่อง ของการปลูกฝังให้ผู้เรียน ตระหนัก ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  โดยจัดในรูปของหลักสูตรท้องถิ่น  และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนาธรรมในท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างดีเยี่ยม  โดยเฉพาะ  เรื่อง  เพลงอีแซว  เด็กๆในโรงเรียนร้องและเล่นได้และเขาก็ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเขา

              จากการไปสัมมนาครั้งนี้ผู้เขียนลองย้อนกลับมาที่อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ มีศิลปวัฒนธรรม ที่โดดเด่น  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย  ถ้าเอาแนวคิดในการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้ตระหนัก ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เช่น ศิลปะในการแกะสลักเทียนพรรษา  การติดพิมพ์เทียนพรรษา  การเล่นหมอลำกลอน  การทอผ้า  ฯลฯ คิดว่าจะดีเด่นไม่แพ้สุพรรณบุรีเหมือนกัน

             สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนไม่เห็นด้วยก็คือการนำเอาศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์  เช่น  การแสดงโปงลางประยุกต์  การแสดงหมอลำซ่ง ที่ผู้แสดงแต่งกายล่อแหลมค่อนไปทางโป้ หรือท่าเต้นท่ารำที่ดูแล้วไม่สุภาพ  เหมือนยั่วเย้าทางกามารมณ์  คำพูดบางคำที่หยาบโลน  ควรจะเลิกไปได้แล้วโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ฝึกสอนนักเรียนให้แสดงแล้วนำไปแข่งขันกัน  รวมถึงการแสดงเป็นอาชีพของชาวบ้านก็ควรลดในเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ที่กล่าวมาข้างต้น  จะขอบพระคุณมาก  ถ้าเราช่วยกันทุกฝ่ายสังคมจะน่าอยู่มาก  อย่างไรอย่างน้อยๆคณะนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานก็น่าที่จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยฝึกสอนให้เยาวชนได้ตระหนักถึง   คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยกันสืบสานสิ่งดีงาม  สู่สากลให้คงอยู่คู่เมืองไทย       ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ทั้ง 2 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับ  ให้ความรู้  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ใน "การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น"

          การสัมมนาครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ผู้สอน  คือ ท่าน ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  บุณฑริก  และท่านอาจารย์จันทนา  ลิ้มสุวรรณ  ที่คอยให้คำปรึกษา  ชี้แนะ  ช่วยเหลือให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  ผู้เขียนของกราบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ภาพบรรยากาศในการจัดสัมมนาสัญจรและศึกษาดูงาน

ภาพที่ 1ท่าน ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  บุณฑริก อาจารย์  จันทนา  ลิ้มสุวรรณ  ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิและคณะ     นักศึกษาปริญญาโท  C.I. 6.1 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ภาพที่ 2  ครูต้นแบบ โรงเรียนสุพรรณภูมิกำลังนำเสนอ  การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาศิลปะแบบบูรณาการ

  <div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 3  ผศ.ดร. ไชยวัฒน์  บุณฑริก มอบของที่ระลึกให้โรงเรียนสุพรรณภูมิ</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 4  การแสดงเพลงอีแซวของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 1</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 5 ผศ. ดร.ไชยวัฒน์  บุณฑริกมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส 1 สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 6  บรรยายในห้องประชุมโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส 1</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 7  การทดลองปลูกพืชไร้ดินของโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส 1</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 8 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  บุณฑริก เสนอแนะและให้ข้อคิดในการสัมมนาแก่นักศึกษา</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 9  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ</div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ภาพที่ 10  เข้าชมสวนแก้วมังกร  ที่ลพบุรี</div><div style="text-align: center"></div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันเรื่องน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#สัมมนาสัญจร

หมายเลขบันทึก: 46215, เขียน: 24 Aug 2006 @ 22:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

มานิต
IP: xxx.147.80.238
เขียนเมื่อ 
เมืองสุพรรณ เขาเรียกกันว่า บรรหารบุรี มีถนนสวยงามเกาะกลางถนน สามารถเล่นกอลฟ์ได้ เพราะสวยงามมากหญ้านี้ตัดเรียบมาก ผมคยผ่านไปมาอยู่ 2 ครั้ง เมื่อขับรถขึ้นไปเที่ยวเหนือ พะเยา เชียงรายเมื่อหลายปีก่อน วันหลังจะหาโอกาสไปเยี่ยมอีก ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษษ CI 6.1 ที่มีโอกาสได้ไปเปิดโลกทัศน์ทางจังหวัดอื่นเขาบ้าง เมื่อไหร่บ้านเมืองของเราจะร่มรื่นสวยงามโอ่อ่า มีถนนกว้างขวาง เสาไฟ สูง ๆ เหมือนบรรหารบุรีบ้าง
ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.28.49.130
เขียนเมื่อ 
เห็นดัวยคะ กับการนำเอาศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ เราทุกคนต้องช่วยกันคะ แป้ม.
น้องฟาง เด็กในโรงเรียน
IP: xxx.128.95.141
เขียนเมื่อ 

น่าจะนำผลงานนักเรียนมาลงเยอะนะคะ แต่ก็เห็นด้วยทุกอย่างค่ะ