นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยการดูละคร

วันนี้กรรมการมาประเมินการเฝ้าดูแลนักเรียน  และเดินดูการจัดการเรียนรู้ตามห้องเรียนแหล่งเรียนรู้พิเศษต่างๆ

ควันหลงจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  ENGLISH KIDS CONTESTS 2006  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมานั้น  มีหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ  การเล่านิทานประกอบท่าทาง  นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 2 คนเล่าเรื่อง  ซินเดอเรลลา

วิธีสอนวันนี้คือ  ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนทั้ง 2 แสดง

โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดูการแสดงละครดังกล่าว  เมื่อจบการแสดงละครแล้ว  นักเรียนทุกคนจะต้องวิพากษ์วิจารณ์การแสดงละครครั้งนี้  โดยสรุปมา 3 ข้อ  คือ

1.  ความรู้ที่ได้

2.  ความประทับใจ

3.  ข้อเสนอแนะ

ครูย้ำเน้นเรื่องมารยาทในการฟัง  และการดูการแสดง

นักเรียนฟังและดูอย่างให้ความสนใจเป็นอย่างดี  และเขียนสรุป 3 ข้อนั้นได้อย่างดี  เป็นข้อคิดให้ครูและนักแสดงได้ปรับเปลี่ยนการแสดงให้ดีขึ้น

และสิ่งที่ได้ในวันนี้  คือประสบการณ์  ในอนาคตอันใกล้นี้  นักเรียนเหล่านี้ก็ต้องแสดงละครแบบนี้เหมือนกัน