ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขออภัยที่ล่าช้าในการตอบคำถาม  ที่ผู้อ่านเข้ามาถาม  เพราะช่วงนี้ภาระงานยุ่งมากไม่มีเวลา  จึงตอบคำถามนักเรียน  นักศึกษาที่ถามมาช้าไปหน่อย

สีหบัญชร  เป็นคำนาม  หมายความว่า  หน้าต่างที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกรับแขกเมือง  (พจานานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542   :  1199)

    ขอตอบคำถามเพิ่มเติมสำหรับผู้อยากรู้นะจ๊ะ

1. ลักษณะ  คำนามแปลว่า  สมบัติเฉพาะตัว

 2.  วัยเยาว์ คำวิเศษณ์ แปลว่าไร  อ่อนวัย  รุ่นหนุ่ม แผลงมาจากคำว่า  ยุวเยาวชน

3. มยุษย์  คำนาม  แปลว่าไร  สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล  สัตว์ที่มีจิตใจสูง

4.. ยิบๆ  คำวิเศษณ์ แปลว่าไร อาการที่รู้สึกคันไปทั่วตามผิวหนังเพราะเป็นผดหรือถูกละอองเป็นต้น

5.  รื่นรมย์  เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่าสบายใจ  บันเทิง

 6.  ภารโรง  คำนาม แปลว่าไร  ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่ 

ภาวนา  คำนาม แปลว่าไร การทำให้มีขึ้น  เป็นขึ้นทางจิตใจ  คำกริยา  แปลว่า  สำรวมใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิ