ในเวลาที่เราต้องการกำลังใจ 

แค่น้ำใจเพียงเล็กน้อยก็มีความหมายมากที่สุดแล้ว

ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนค่ะ