ในระดับปฐมวัย ถ้านักเรียนมีความเชื่อใจครูผู้สอนแล้ว กิจกรรมต่างๆที่ครูผู้สอนจัดจะประสบผลสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว แต่ในทางกลับกันถ้านักเรียนไม่เชื่อมั่นครูผู้สอน การจัดกิจกรรมต่างๆจะไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะเด็กจะต่อต้านครูผู้สอน