ชาวไทยมีบุญมากนะคะที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขพระองค์ทรงมีความเป็นห่วงในตัวเหล่าพสกนิกรของพระองค์อย่างมาก ทรงเตือนให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในแบบพอเพียงเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรัสไว้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีและไม่เดือดร้อน ขอเชิญทุกท่านมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงกันเถอะค่ะ