วิไล วัชรพิชัย

  Contact

  ผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย  

         วันที่ 24  สิงหาคม  2549  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย  ซึ่งวันที่เป็นวันที่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  จำนวน 144 คน

          การอบรมเริ่มต้นด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าอบรมประมาณ  80 %  นอกนั้นเป็นผู้แทนของผู้บริหาร  กิจกรรมการอบรมส่วนใหญ่เน้นให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย  เริ่มด้วยกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย  สมองกับการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ส่งเสริมกระบวนการคิด  และจบลงด้วย สรุปและการนำผลการอบรมไปใช้

          ในการอบรมครั้งนี้  ประทับใจมากที่ผู้บริหารร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมด้วยความตั้งใจและสนุกสนานกับทุกกิจกรรม  แม้จะมีบางท่านมีภารกิจที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งวัน  (เสียดายแทนท่านเหล่านั้น)  กิจกรรมครั้งนี้เป็นตัวบ่งชี้เป็นอย่างดีว่าต่อไปนี้  เด็กปฐมวัยคงจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 

          ขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพทุกท่าน

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สพท.นม.1 กับการจัดการความรู้

Post ID: 46201, Created: , Updated, 2012-06-01 10:42:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

Recent Posts 

Comments (0)