ครั้งหนึ่งที่ผมเคยเรียนเรื่องการฝึกจิต ในช่วงระหว่างการทำงาน PAR ครั้งก่อนกับ รศ.ดร.มารุต ดำชะอม

อาจารย์มารุต สอนผมว่า

เวลาเราไปทำงานกับใครแล้วใครมาว่าเรา ก็ให้คิดเสียว่า

"เขามีอาการป่วยทางจิต"

จากอาการโกรธ ใจเราและจิตเราก็จะแปรเปลี่ยนเป็น

"ความเวทนา และสงสารเขาโดยทันที....."