คุณตุ๊ก อาฬสา หุตะเจริญ ทีมงานหลักคนหนึ่งของเครือข่ายเบาหวาน นอกจากจะมีความสามารถคิดสร้างสรรค์และนำการทำกิจกรรมใน KM workshop แล้ว ยังมีความสามารถสูงในการถอดเทปคำบรรยาย ได้เนื้อหาอย่างละเอียด ใครอยากจะรู้เทคนิคลองถามได้ที่ [email protected]

[email protected][email protected][email protected][email protected]้ว (อ่านที่นี่) เพื่อให้ทำการบ้านได้เสร็จทันเวลา ดิฉันจึงได้ขอความช่วยเหลือจากคุณอาฬสา และพบว่าผลงานของคุณอาฬสาอยู่ในระดับ excellence ดิฉันสามารถนำเนื้อหามา edit และจัดทำต้นฉบับ นำส่งไปลง CD เสร็จทันเวลา (แบบจวนเจียน) 

จากประสบการณ์ของตนเอง ดิฉันพบว่าการถอดเทปเป็นการฝึกการฟังอย่างลึกวิธีหนึ่ง เพราะเราต้องมุ่งสมาธิทั้งหมดอยู่กับเนื้อหาที่ได้ยิน ทำความเข้าใจ คิดตามและนึกภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นไปด้วย คุณอาฬสามีทักษะการฟังดีเยี่ยม แถมพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

วัลลา ตันตโยทัย