พืชอาหารสัตว์พืชเมือง

            จากที่เคยที่กล่าวถึงในเรื่องการเลี้ยงโคอย่างพอเพียง โดยพยายามให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ใบไม้เลี้ยงโคในฤดูแล้งมาบ้างแล้ว  วันนี้จะขอกล่าวถึงพืชพื้นเมืองที่สามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้(E - mail : [email protected])  โดยที่หลายท่าน ๆ อาจคาดไม่ถึง เพราะนอกจากพืชพื้นเมืองเหล่านี้จะใช้เป็นอาหารโคแล้ว ยังสามารถนำมาเป็นอาหารของคนเราและเป็นสมุนไพรที่ส่งเสริมและรักษาสุขภาพของคนและสัตว์ได้ด้วย  ดังจะยกตัวอย่างพืชบางชนิดที่เราๆ คุ้นเคยกันดี เช่น

           กระโดน  โค กระบือชอบมาก ผลมีรสฝาด ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก ดอกมีสรรพคุณบำรุงกำลังหลังคลอดบุตร  ผลช่วยอาหาร ใบใส่แผล  เปลือก - ต้น สมานแผล แก้เคล็ดเมื่อย

          ก้นครก หรือตับเต่า หรือ กล้วยเต่า  เป็นอาหารโคกระบือ มีโปรตีน 12.5 เปอร์เซ็นต์  ผลทานได้  ใช้รากหรือต้นต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้อง

         เถาย่านาง   หรือเครือย่านาง  เป็นอหารสัตว์ มีโปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์  ใช้รากต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไขทุกชนิด สารสกัดรากมีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย  รากแก้เบื่อเมา  ใบเป็นยาถอนพิษ  ใบตำคั้นเอาน้ำนำไปปรุงอาหาร (ใส่แกงหน่อไม้อร่อยนักแล)

         ยังมีต่อไว้พบกันพรุ่งนี้ค่ะ