สภาข้าราชการฯ มน. : 1. ร่างวาระการประชุมกรรมการบริหารฯ 2/49

บอย สหเวช

  คณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีทั้งหมด 28 ท่าน มีคุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณเป็นประธานสภาฯ และผมทำหน้าที่เลขาธิการฯ

   คุณจรัญ นัดประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 2/49 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 49 เตรียมร่างวาระการประชุม ดังนี้ครับ

    วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                    1.1  ผลการจัดกิจกรรมตลาดนัดพิเศษ
                    1.2  ผลการตอบรับการสนับสนุนจัดทำ Diary ปี 2550
                    1.3 ...............................

    วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549

    วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง "การจัดทำ Diary ปี 2550"

    วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                   4.1  ข้อเสนอแก้ไขหลักเกณฑ์บุคลากรดีเด่นของ
                          มหาวิทยาลัยนเรศวร
                   4.2  การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นของ ปขมท.
                   4.3  การเข้าร่วมวันเกษียณอายุกับมหาวิทยาลัย
                   4.4  การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "เปตอง"
                           เชื่อมสัมพันธไมตรี       
                   4.5  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2550

      วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

      การประชุมครั้งแรกผมไม่ได้เข้าร่วม ติดเป็นกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านประธานฯ แจ้งว่า มีเตรียมอาหารกลางวันไว้รับรองด้วย นัดประชุมเวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารมิ่งขวัญ  หนังสือเชิญประชุม กรรมการบริหารสภาข้าราชการฯ มน. ทุกท่านจะได้รับในวันพรุ่งนี้ (24 ส.ค. 49) ครับ

                                                                                       
                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                        23 ส.ค. 49 

                                                                                  
                                                                                                                

           
     

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#สภาข้าราชการฯ

หมายเลขบันทึก: 46012, เขียน: 23 Aug 2006 @ 16:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)