หลังจากที่ทั้งไปค้นและคว้าโดยอาศัยจากเหล่าผู้ประสบการณ์ทั้งหลายก็ทำให้ทราบว่า กระจกกันไฟ หากต้องใช้ภายนอกอาคารจะต้องติดฟิลม์เพื่อป้องกันแสง UV เนื่องจากปฏิกิริยาจากแสงจะทำให้วัสดุเปลี่ยนโครงสร้างเคมีไป ดังนั้นจึงต้องติดฟิล์มเพื่อป้องกันแสงUV ที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสาร Soduim silicate ที่เป็นส่วนประกอบของกระจกกันไฟ  หากสารเปลี่ยนโครงสร้างไปจะทำให้สารเกิดการฟองตัวไหลออกมาจากชั้นของกระจก