ความภาคภูมิใจ

ผ่านวันที่ 12-13 กันยายน 2548 เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักการภารโรง ทุกคน ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีความปิติยินดีที่ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝันเรียบร้อยแล้ว ความภาคภูมิใจของเรานี้ผ่านพ้นไปด้วยดีจะขาดเสียมิได้ด้วยทางผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักการภารโรง ทุกคน ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ต่างพากันระดมความคิด และกำลังกาย เพื่อความสำเร็จทุกอย่างและขาดเสียไม่ได้เลยคือนักเรียนเพราะนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญในการประเมินครั้งนี้ นักเรียนทุกคนจึงมีความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและเกิดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา นักเรียนทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอวันที่ความฝันจะเป็นจริงและผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามที่ได้ตั้งไว้
.........สุดท้าย เราก็ประสบความสำเร็จ เราคือโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนที่ 49 ........