บ่ายวันที่ 21 สิงหาคม 2549 พวกเราชาวศูนย์อนามัยที่ 1 จากทุกชุมชนปฏิบัติได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน KM ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเรียนรู้วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความรู้และทำให้บริษัทฯ มีความเป็นเลิศในเรื่องการพัฒนาองค์กร

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ประสบการณ์และความรู้มากมาย หลายคนตาโตกับเทคนิคหลากหลายในการทำ KM ของบริษัทฯ หลายคนปรารภว่า "เราก็ทำได้ ไม่น่ายากเลยเนอะ" และหลายคนฝันที่จะกลับมาสร้างสิ่งใหม่ๆ ในแผนงาน KM ของเราในปีหน้า:

ไชโย!! เราเข้าใกล้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกหน่อยนึงแล้ว......