คอยนั่งดูปลวกไหม?? นี่คงเป็นคำถามที่ทำให้หลายต่อหลายคนงงบ้าง(เล็กน้อย) ปลวกคงไม่ได้อยู่เรือลำเดียวกันแต่ปลวกนั้นอยู่รังเดียวกัน คอยนั่งดูปลวกตอนที่มันโดนขุดรังของมัน(ผู้เขียนเองละค่ะที่ทำเนื่องจากว่าต้องเอาปลวกมาทำเป็นอาหารปลาดุกที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นการเสริมสารอาหารให้แก่ปลาดุกเหล่านั้น) พอหลังจากที่พวกมันโดนขุดรังไปต่อหน้าต่อตา พวกมันก็รีบช่วยกันเอาดินที่ผสมกับน้ำลายของมันมาก่อ/สร้างรังของมันใหม่ทันที ทำให้ผู้เขียนย้อนกลับมาคิดถึงเรื่องราวที่ตนเองได้เห็น ได้ยินมา  ปลวกถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กซึ่งไม่มีความคิดความอ่านได้ไกลกว่าคนแต่พวกมันเหล่านั้นกลับมีความเห็นอกเห็นใจ มีความสามัคคี มากกว่าคน(บางคนเสียอีก) มิน่าล่ะพวกปลวก หรือพวกแมลงทั้งหลายจึงมีมากมายกว่าสัตว์ชนิดอื่นและไม่เคยจะสูญพันธุ์ไป

    คนเรามีทั้งความรู้ มีความคิด(คิดในทางสร้างสรรค์) มีการวิเคราะห์ถือว่ามันเป็นความสุดยอดที่สัตว์จำพวกอื่นไม่มี แต่ทำไมบางที่การพัฒนาในระดับจิตใจถึงมีระดับที่ต่ำกว่า แมลงจำพวกนี้ไปได้

     สถานการณ์ที่พบในปัจจุบันนั้นมีทั้งเลวร้ายและแสนดี   ดั่งเช่นอย่างนี้"เรื่องที่เลวร้ายช่วยกันแก้ เรื่องที่แพ้ช่วยกันปลอบ" เราทั้งหมดเสมือนอยู่เรือลำเดียวกัน ยามที่ลมพายุโหมกระหน่ำ ตัวเรือย่อมเคว้งคว้างเป็นธรรมดา คนในเรือยิ่งต้องช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ไห้เรือนั้นจมลงสู่ก้นทะเลลึก

   การพิสูจน์จิตใจคนนั้นไม่ยากเลย คือเมื่อยามที่ขับขันเมื่อคนๆนั้นจะไม่ทิ้งทั้งเพื่อนและตัวเองไปได้