ผลการพิจารณางานจากคุณจรัส  ได้คำตอบว่า "แอ๊ดต้องทำเอง" เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกัน โดยแอ๊ดจะต้องเขียนเสนอให้เลขาฯ พิจารณา และดำเนินการตามคณบดีสั่ง

เรื่องที่ 1 เก็บเรื่อง

เรื่องที่ 2 แจ้งภาควิชาภูมิศาสตร์

สรุปตอนนี้ งานสารบรรณ ทำงานวิชาการด้วย