KM & QA ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มน.

     เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (23 ส.ค. 49) QAU โดยท่านอาจารย์วิบูลย์ได้นำเรื่องแจ้งเพื่อทราบเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2549 โดยมี 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 

     1.  ด้านการจัดการความรู้ 
          เพื่อเผยแพร่ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและในระดับคณะ และหน่วยงานและ KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ  (เพื่อให้ผู้บริหารได้นำไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในคณะ / หน่วยงานต่อไป)

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
-  บทความ “KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร และ    KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ โดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช เผยแพร่โดย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร <Click>  

         ท่านอธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัลเสื้อสามารถ NUKM  และหนังสือการจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ ให้กับบุคลากรและนิสิตที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUKM) รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2549 จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

1 คุณพนารัตน์        น้อยด้วง           กองกิจการนิสิต
2 คุณสุภาพร           เรืองจันทร์           ”
3 คุณขวัญทิวา        โฉมแดง              ”

4 คุณวันเพ็ญ          ตันจันทร์กูล      สำนักหอสมุด
5 คุณสุนิสา             พรหมมณี            ”
6 คุณขวัญตระกูล    กลิ่นสุคนธ์            ”

7 คุณจิตตีย์พร        ตันติกูล            คณะเภสัชศาสตร์
8 คุณสินีนาฏ          พุ่มสะอาด        บัณฑิตวิทยาลัย
9 คุณสิริกาญจน์      ยอดบุรี            ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายฯคอมพิวเตอร์
10คุณวิภา              เพิ่มผลนิรันดร์ สถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา
11 นายณัฐพล         หิรัญวงษ์         นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
                                                   ตำแหน่ง ประธานสภานิสิต
12 นายรงค์รบ         น้อยสกุล         นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
                                                   ตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
13 นายเจตน์สิทธิ์    วสุสิริกุล           นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
                                                    ตำแหน่ง  ประธานฝ่ายพิจารณางบประมาณ

2.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     -  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2548 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในปีการศึกษา 2549

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
-  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2548, River Diagram, Stair Diagram

     เพื่อนำเสนอรายงานสรุปการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (18 – 27 มี.ค. 49)

เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่
  -  มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่  University of Canterbury (UC)
   โดย  ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร 
-  จากนโยบายระดับชาติสู่การจัดการศึกษา การตรวจสอบและการ   พัฒนาคุณภาพระดับอุดมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
   โดย  ศ.ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร

       และเท่าที่ดิฉันได้รับทราบจากท่านอาจารย์วิบูลย์อย่างคร่าวๆ จะมีการจัด Workshop ให้กับผู้บริหารได้ ลปรร. กันในเรื่องงานวิจัย วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 49 และ เรื่อง QA ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 49 สำหรับรายละเอียดดิฉันจะนำมาเล่าในโอกาสต่อไปนะคะ

      
  
     ผู้เข้ารับเสื้อสามารถรุ่น 2 ของ มน.
บุคลากร 13 ท่าน (ขาดน้องออยไม่ได้มา "ถ่ายรูปรวมหมู" 
และน้องแอ๊ว (คุณนายวิภา) ไม่ได้มารับมอบเสื้อด้วยตนเอง
เนื่องจากติดภารกิจศึกษาดูงานที่ กทม.) นิสิต 3 ท่าน
และ เจ้าหน้าที่ QAU มาร่วมเป็นกำลังใจ
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#เสื้อสามารถ#มน.#ประชุมคณะกรรมการบริหาร#เตรียมการประเมินรอบสอง

หมายเลขบันทึก: 45992, เขียน: 23 Aug 2006 @ 14:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำเร็จของบุคลากรและนิสิต ที่เป็นกำลังขับเคลื่อน NUKM  รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทุกท่านครับ
Phanarut
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
เป็นรางวัลที่พวกเราชาว NUKM  และองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคภูมิใจมากค่ะ  สำหรับรางวัลนี้  และเราจะทำนำ KM ไปใช้ในการทำงาน พัฒนางาน  และในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งขยาย KM ให้วงกว้างขึ้น....คนทั่วไปในมหาวิทยาลัยรู้จัก  และนำไปใช้ต่อไป.......เราจะช่วยกันพัฒนาองค์กรค่ะ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การจัด Workshop ให้กับผู้บริหารได้ ลปรร. กันในเรื่อง QA ในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 49 และงานวิจัย ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 49

  • ---งานนี้ น้องๆ ช้าง เลยนะเนี่ย---
  • แต่ถ้าทำสำเร็จ น่าจะทำให้เกลียวพลังที่เราเริ่มปั่นฝุ่นให้ฟุ้งกันมาจาก 2 งานก่อน ให้กระจาย !!! กลายเป็นพายุทอนาโด อย่างที่น้อยออย เคยพูดไว้ได้เลยนะเนี่ย
  • เอ้า!  ชาวเสื้อเทาคอแดง  งานนี้คงต้องช่วยกัน "ทุ่มสุดตัว สุดชีวิตกันเลยดีไม๊พวกเรา" 

                                       สู้สู้ เย้!!

เขียนเมื่อ 

อ้าว! ทำไมขึ้นว่า "ไม่แสดงตนล่ะเนี่ย"

การจัด Workshop ให้กับผู้บริหารได้ ลปรร. กันในเรื่อง QA ในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 49 และงานวิจัย ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 49

  • ---งานนี้ น้องๆ ช้าง เลยนะเนี่ย---
  • แต่ถ้าทำสำเร็จ น่าจะทำให้เกลียวพลังที่เราเริ่มปั่นฝุ่นให้ฟุ้งกันมาจาก 2 งานก่อน ให้กระจาย !!! กลายเป็นพายุทอนาโด อย่างที่น้อยออย เคยพูดไว้ได้เลยนะเนี่ย
  • เอ้า!  ชาวเสื้อเทาคอแดง  งานนี้คงต้องช่วยกัน "ทุ่มสุดตัว สุดชีวิตกันเลยดีไม๊พวกเรา" 

                                       สู้สู้ เย้!!

แก้มแหม่มเองจ้า

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

รู้สึกกันได้ใช่ไหมค่ะว่า  ถ้าอยู่ในรั้ว มน. เราจะปลอดภัย กับเรื่อง QA และ KM

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.121.112.87
เขียนเมื่อ 
ตูน ขอบคุณมากที่ช่วยกันชี้แจงอีกแรง อยากให้แก้ไขข้อมูลนิดนึงเพราะสำคัญมาก เรื่องวันที่ 2 ต.ค. เป็นเรื่องของวิจัย ส่วนวันที่ 3 ต.ค. เป็นเรื่อง QA
เขียนเมื่อ 

 Stooges เรียนทีมงาน NU_QA_KM

 ขอแสดงความยินดีด้วยครับทุกทุกท่าน ทุกทุกความรู้ที่ได้เข้ามาเรียนรู้ครับ

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.121.112.95
เขียนเมื่อ 

เห็นข้อคิดเห็นของอาจารย์หมอ JJ แล้วทำให้รู้สึกคิดถึง รู้สึกว่าไม่ได้เจอกันแบบ F2F นานเกินไปแล้ว คงได้มีโอกาสพบกันเร็ว ๆ นี้ครับ

สำหรับตูน ขออีกนิดนึงคือ อยากได้ภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมโดยเฉพาะตอนที่ท่านอธิการบดีเป็นคนมอบเสื้อสามารถให้กับทุกคนด้วยตัวท่านเองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผมว่าเป็นจุดสำคัญที่ตูนลืมถ่ายทอดออกมา ไม่มีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและภาพ คงจะเป็นเพราะกำลังยุ่งเตรียมงานให้กับกองกิจฯอยู่ มีเวลาเมื่อไรขอเพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจกับผู้ได้รับครับ 

เขียนเมื่อ 
ยินดียิ่งค่ะที่ได้อ่าน มีฝีมือในการเดินเรื่องเพิ่มขึ้นทุกฉบับเลยค่ะ วิ่งแซงรุ่นพี่คนนี้ไปแล้ว.....ยินดีที่สุด....ที่ มอ.ก็เพิ่งคุยระหว่างกรรมการกับอธิการบดี...ไปเมื่อ 23 สค.นี้ "การจัดการความรู้กับพันธกิจหลัก...กับกาพัฒนาองค์กร"  ยังมึน...มึนอยู่เลย จดจด จ้องจ้องจะสรุปสาระให้ตูนฟัง....เพราะรู้ว่ามีตูนคอยอ่านอยู่ค่ะ..