ท่อใหญ่ คุณเอื้อ แก้จน

"แก้จนเมืองคอน เป็นการสร้างภูมิต้านทาน ภูมิคุ้มกัน ไม่ให้ดื้อยา"
วันนี้มีการประชุมเสวนาคุณเอื้อตำบล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับคุณอำนวยตำบลที่ทำกระบวนการเวทีในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี ผอ.สมภาส จันทร์อุดมนั่งหัวโต๊ะทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยนำกระบวนการ และครูนงเมืองคอน (อ.จำนง หนูนิล) เป็นผู้จุดประเด็นในการเสวนา… เริ่มที่เปิดตัวเปิดใจ ให้ผู้เข้าร่วเสวนาทุกคนได้แนะนำตัวเองและแสดงความคิดเห็นโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองคอน ซึ่งทำคนมองในภาพรวมว่าเป็นโครงการที่ดีหากทำอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการแก้จนให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน น้องพรรษา (เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต. ท่าไร่) บอกว่าการแก้จนต้องเริ่มที่ชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้านที่เขาคิดของเขาเองได้ แล้วค่อยไปหนุนเสริม ที่ทำมาถูกทางแล้ว แต่จะไปถึงเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องรอดูต่อไป นี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับ… หลังจากเปิดตัวเปิดใจ ครูนงเมืองคอน ก็ดำเนินกระบวนการต่อโดยให้คุณอำนวยตำบลเล่าประสบการการทำเวทีแก้จนของแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบล เพื่อให้ทราบถึงวิธีการแก้จนของคุณกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วและเป็นแนวทางในการที่จะให้ องค์กรในท้องถิ่น (อบต.) ได้ทราบความคืบหน้าเพื่อที่จะได้ต่อท่อ ในการที่จะหนุนเสริมต่อจากโครงการ ทั้ง 13 ตำบล เมื่อคุณอำนวยแต่ละตำบลเล่าประสบการณ์เสร็จ ครูนงเมืองคอน ก็เปิดประเด็นต่อ โดยให้ คุณเอื้อตำบล(นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงตัวแทนของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 13 ตำบลได้แสดงความคิดเห็น และเสวนาประเด็นที่จะหนุนเสริม รองนายก อบต. มะม่วงสองต้นบอกว่าในแต่ละปีได้ตั้งงบประมาณปีละหลายแสนบาทในการหนุนเสริมกลุ่มอาชีพ ซึ่งทำมาโดยตลอดแม้จะรู้ว่าบางครั้งมันไม่คุ้มค่า เพราะบางกลุ่มอยู่ได้แต่บางกลุ่มล้มอย่างไม่เป็นท่าก็มี รองนายก อบต. บางจาก บอกว่า จะขอรับทราบความต้องการของประชาชนจากเวที ในเบื้องต้นและจะนำเรื่องนี้เข้าไปคุยกันในที่ประชุมสภาของ อบต. เพื่อขยายผล และจะนำเรียนท่านนายก อบต. ให้หนุนเสริมประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ รองนายก อบต. ท่าซัก บอกว่าเวทีตามที่เล่ามานั้น เป็นการสร้างวิะการแก้จนแบบยั่งยืน หากแต่ต้องทำให้จริงจังและต่อเนื่องจะเป็นผลดีสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้แม้ไม่หายจนก็อยุ่อย่างพอมีพอกิน มีความสุข ในส่วนของ อบต.ก็หนุนเสริมเป็นปกติอยู่แล้วสภาพปัญหาทั่วไปก็เหมือนกับที่เพื่อน อบต. อื่น ๆ ประสบอยู่ ปลัด อบต. ปากพูน การหนุนเสริมกลุ่มอาชีพเป็นหน้าที่ของ อบต. โดยตรง ไม่ทำไม่ได้ แต่ในลักษณะการให้ฟรีนั้นจะไม่ได้ผล ไม่คุ้มค่า เพราะชาวบ้านไม่ยึดคำว่า ซื่อสัตย์ บางกลุ่มรับงบประมาณแล้วไม่ได้ดำเนินกิจกรรมบางกลุ่มก็ทำไม่สำเร็จ ล้มลุกคลุกคลาน ในปัจจุบันการหนุนเสริมจะทำในลักษณะของการกู้แบบปลอดดอกเบื้ย และต้องเปลี่ยนค่านิยมของคน อีกอย่างหนึ่ง ต้องมองคนจากข้างในอย่ามองแต่รูปลักษณ์ภายนอก ต้องมองที่ จิตใจ และความคิดภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวคน ตัวแทนนายก อบต. ท่าเรือ บอกว่าโดยปกติแล้วการจัดการความรู้นั้นทำอยู่แล้วทุกหน่วยงาน และการดำเนินงานตามโครงการแก้จนเมืองนครนั้นเป็นการย้อนวิถีชีวิตของคนไปสู่ยุคอดีต “เป็นการสร้างภูมิต้านทาน เป็นภูมิคุ้มกัน ไม่ให้ดื้อยา” ต้องใช้เวลาและต้องการความร่วมมือในทุกภาคส่วน อบต. พร้อมที่จะสนับสนุน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำใน อบต. ด้วย หลังจากที่เสวนากันจนชุ่มปอดแล้ว ครูนงเมืองคอน ก็สรุปบทเรียนที่ได้และได้กำหนดแผนการประเมินผลการหนุนเสริมของแต่ อบต. โดยผ่านทาง บล็อก โดย ทีม กศน. จะลงไปแนะนำการทำบล็อก เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการหนุนเสริมและพัฒนาโครงการแก้จนเมืองคอน และ ได้นัดประชุมเสวนาเวทีคุณเอื้อตำบลครั้งต่อไปประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กันยายน ปิดการประชุมเสวนา 12.30 น. คุยสนุกจนลืมเวลาอาหารเที่ยง….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 46002, เขียน: 23 Aug 2006 @ 15:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

พัชพอช
IP: xxx.152.25.85
เขียนเมื่อ 
           ไม่ได้B2B เสียนานทีมkm อ.เมืองก้าวหน้าไปมากเลย ไม่เห็นบอกกันบ้างว่าจะมีเวทีน่าสนใจแบบนี้จะได้ไปร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

ลิ้งค์บันทึกนี้เข้ากับบันทึกเรื่องมุมมองและทัศนคติคุณเอื้อตำบลต่อ KM แก้จน ของครูนงเมืองคอน ก็จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ