จน เครียด กินเหล้า....

จน เครียด กินเหล้า

ยิ่งจน ยิ่งเครียด ยิ่งกินเหล้า

ตอนแรกที่ผมได้ดูโฆษณานี้จาก สสส. โดนใจจริง ๆ เลยครับ บ่งบอกความเป็นสัจธรรมของสังคมไทยได้อย่างมากเลยครับ

ประกอบกับได้ไปเห็นข้อคิดจากราชธานีอโศก จึงนำมาฝากทุก ๆ ท่านครับ

"จนเพราะไม่จำ"

ถ้าจำได้ว่าจน คงไม่จนอยู่แบบทุกวันนี้

ถ้ายิ่งจำได้ว่าจนเพราะกินเหล้า คงยิ่งจะไม่จนแบบทุกวันนี้

นอกจากจะไม่จนเงินแล้ว ยังไม่จนความสุขอีกด้วย....