เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศจากต้นฉบับ บันทึกลงบนแถบไมโครฟิล์มในรูปแบบไมโครฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งมีขนาดเล็กจนไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า จะต้องอ่านด้วยเครื่องอ่านโดยเฉพาะ และก็ยังหมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ไมโครฟอร์มรูปแบบต่าง ๆ นับตั้งแต่การถ่ายภาพย่อส่วนลงบนแถบไมโครฟิล์ม การล้างและการอัดสำเนา การใช้และการอ่านด้วยเครื่องอ่าน และการค้นคืนสารสนเทศที่ต้องการบนไมโครฟอร์มให้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ

 

ความสำคัญของเทคโนโลยีไมโครกราฟิก

 เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์แล้ว เทคโนโลยีไมโครกราฟิกเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก และยังมีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บเอกสารหรือสารสนเทศบางประเภทที่มีจำนวนมาก มีการใช้งานน้อย แต่ไม่อาจทำลายได้ เพราะจะต้องจัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ อ้างอิง หรือการอนุรักษ์ไว้อย่างถาวร

ประโยชน์ของเทคโนโลยีไมโครกราฟิก

 

-ประหยัดพื้นที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บ

 

-สะดวกต่อการค้นคืนสารสนเทศ

 

-สะดวกต่อการรักษาความปลอดภัย

 

-สะดวกต่อการอัดสำเนา

 

รูปแบบของไมโครฟอร์ม

 

-เป็นคำรวมเรียกรูปแบบของสารสนเทศย่อส่วน ที่บันทึกลงบนแถบฟิล์มหรือบัตรฟิล์มในรูปแบบต่าง ๆ

 

-เป็นแถบฟิล์มโปร่งแสง เนื้อละเอียด ยังมีคุณสมบัติในการแยกสีสูง เช่น  ฟิล์มม้วน  ไมโครฟิช  แจ็กเก็ต  อเพอร์เจอร์คาร์ด 

 

การผลิตไมโครฟอร์ม

 

มีวิธีการคล้ายกับการถ่ายภาพ คือ เริ่มด้วยการถ่ายเอกสารหรือวัสดุที่ต้องการด้วยเครื่องถ่าย โดยใช้แถบไมโครฟิล์มซึ่งเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษ แล้วจึงนำฟิล์มไปล้าง และใช้ประโยชน์ด้วยการใช้กับเครื่องอ่านที่มีคุณสมบัติในการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่จนสามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า

 

-การเตรียมการผลิตไมโครฟอร์ม (การเตรียมเอกสาร)

 

-การทำรหัสเพื่อการค้นคืนสารสนเทศ

 

อุปกรณ์เกี่ยวกับไมโครกราฟิก

 

-เครื่องอ่าน

 

-เครื่องอ่านอัดสำเนา

 

-เครื่องอ่านขยายภาพ

 

การประยุกต์ไมโครฟอร์ม

 

-งานจดหมายเหตุ

 

-งานวิชาการ

 -งานสำนักงาน