ในวันศุกร์ที่ 18 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ beelucky และเพื่อนได้ร่วมงานกับอาจารย์สมลักษณ์ โดยพาน้องเดินชมงาน มีน้องในกลุ่ม 25 คนและอาจารย์ของน้องอีก 1 ท่าน เดินชมงานตามห้องต่างๆที่จัดแสดง น้องๆดูท่าทางสนุกและได้ความรู้รวมถึงตัวเราด้วย