เมืองพาราณสีอยู่ใกล้พุทธสถานที่เรียกว่า  สารนาถ  ในปัจจุบัน...โดยห่างกันประมาณ  9 กิโล  ถนนที่เชื่อมตรงจากตัวเมืองสู่สารนาถชื่อ พุทธภูมิ ครับ...ผมไปสารนาถบ่อยมาก...ประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง...ก่อนถึงเจดีย์ธรรมเมกสถูป...จะเจอเจาขัณทีสถานที่ปัญจวัคคีย์

แรกพบพระพุทธเจ้าครับ...เมื่อเดินไปอีกประมาณครึ่งกิโล...ก็ถึง

ธรรมเมกสถูปซึ่งเป็นศูนย์

กลางประกาศพุทธศาสนาแห่งแรกในโลก..เดิมซื่อป่าอิสิปตนมฤคทายวัน...เล่าว่ามีพวกฤาษีเหาะมาลงที่สวนป่านี้...พักผ่อนแล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา...ซึ่งห่างจากที่นี้ไป

ประมาณ 2  กิโล

          ขณะนี้ที่ใกล้ ๆมีวัดของชาวศรีลังกา...วัดเชนของชาวอินเดีย...ที่มีนิกายคนนุ่งลมห่มฟ้าด้วยครับ ฮา ๆ เอิก ๆ...ห่างไปอีกนิดก็เป็นสวนกวาง...แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ให้ชมด้วยนะครับ...

            วันหนึ่งที่วัดไทยสารนาถ...มีงานทำบุญทอดผ้าป่า...ทั้งชาวไทยและเทศมาร่วมทำบุญ...ผมและเพื่อน ๆก็ไปช่วยในงานนี้ด้วยครับ...ผมร่วมเป็นพิธีกร...โดยจำคำกลอน

สอนใจจากท่านผู้รู้เช่น...อันทุกข์สุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือ...ถ้าใจยึดถือก็มีทุกข์ไม่สุขใส...

ถ้าไม่ยึดถือก็มีสุขไม่ทุกข์ใจ...เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา...

             ทุกข์มีเพราะเรายึด...ทุกข์ยืดเพราะเราอยาก...สุขมากเพราะเราละ...เลิก...ลด...ทุกข์

หมดเพราะเราปล่อยวาง...ครับ...

              จิตใจอยู่เหนือทุกข์นี้มันสบาย...จริง ๆ นะครับ

ช่วงขบวนแห่ปรากฏว่ามีการจัดขบวนช้างหลายเชือก...ขาดคนขึ้น...ตกลงผมได้ขึ้นหลังช้าง

กับเพื่อนคนหนึ่ง...ขบวนเดินแถวไปเวียนรอบเจดีย์ธรรมเมกสถูป  3  รอบครับ...

             พึ่งรู้ว่าช้างก็เป็นหวัดเหมือนกัน...คือมันใช้งวงพ่นน้ำมูกมาด้านหลังถูกเพื่อนที่นั่งข้างหน้าผมครับ...ฮา ๆเอิก ๆ...เมื่อลงจากหลังช้างแล้วทำการกราบนมัสการ...พุทธสถาน

ซึ่งเป็นบ่อเกิดวันอาสาฬหบูชาครับผม...

                                     โปรดติดตามตอนต่อไป  ด้วยความปรารถนาดี

                                                             จาก... umi