โครงสร้างระบบสารสนเทศ

ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องระหว่าง มนุษย์ กับ เทคโนโลยี ด้าน ข้อมูล – ข่าวสาร

โครงสร้างระบบสารสนเทศ
               ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องระหว่าง มนุษย์ กับ เทคโนโลยี ด้าน ข้อมูลข่าวสาร
                 ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS ) จึงเกี่ยวข้อง และ สัมพันธ์กับระบบต่าง ๆ เช่น
                          - การบริหารศาสตร์                  ( Management Science )
                          - บัญชีจัดการ                          ( Management Accounting )
                          - การจัดการ                            ( Management )
                           - พฤติกรรมบุคคล                    ( Human Behavior )
                           - การประมวลผลข้อมูล             ( Data Processing )
                           - คอมพิวเตอร์ศาสตร์               ( Computer Science )
                  นั่นคือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้ามาประมวลผล อาจเกี่ยวข้องกับ ระบบย่อย 1 ระบบ หรือ หลายระบบ เป็นตัวกลาง ที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ หรือ ผลงานที่ต้องการ
MIS Technology ประกอบด้วย
                                                   - Hardware
                                                   - Software
                                                   - Peopleware
                                                   - Database
                                                   - Procedure
                                  MIS จะทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กับ ระบบ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งถ้ามองสภาพแวดล้อมในองค์กรเป็นระบบชนิดหนึ่งแล้ว จะมี ระบบ ย่อย ๆ ดังนี้

                1. เป้าหมาย และ คุณค่า ( Goals and Values Subsystem )
                   หมายถึง เป้าหมายและ ทัศนคติของ กลุ่มคน ต่าง ๆ ภายในองค์กร
2. งานเฉพาะด้าน ( Technical Subsystem )
      หมายถึง ส่วนของผู้ที่ทำงานเฉพาะด้าน ภายในองค์กร เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัย ฯลฯ
3. การบริหาร ( Managerial Subsystem )
    หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางแผน และ ออกแบบโครงสร้างขององค์กร
4. สภาพสังคม และ จิตวิทยา ( Psychosocial Subsystem )
        หมายถึง พฤติกรรม การจูงใจ สถานภาพ บทบาท และ การแบ่งกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
   5. กำหนดโครงสร้าง ( Structure Subsystem )
        หมายถึง วิธีการที่องค์กร ได้จัดการแบ่งงานตามหน้าที่ การประสานงาน อำนาจหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร และ รูปแบบการทำงาน
                                  ตัวอย่างความสัมพันธ์ของ MIS กับระบบย่อย เช่น แผนกบัญชี เป็น ระบบเฉพาะด้าน ที่ MIS จะช่วยการจัดการในการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน หรือ มีส่วนสัมพันธ์กับการกำหนดโครงสร้างขององค์กร โดยให้ข้อมูลว่า
การมีโครงสร้าง แบบรวมการ ( Centralize ) หรือ แบบกระจาย ( Decentralize ) จะมีผลอย่างไร หรือ มีผลต่อต้นทุนการผลิตอย่างไร เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกไข่ย้อย

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 45858, เขียน: 22 Aug 2006 @ 20:07 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มีสาระทำให้เรารู้โครงสร้างของระบบ

 

เขียนเมื่อ 
มีสาระเกี่ยววิชาที่เรียนด้วยและเสริมสร้างความรู้ดีครับ
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านเพิ่มเติมวิชา IMA101 ดีอะ so good คะ

IP: xxx.26.233.93
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงน่ะค่ะที่ให้ข้อมูล