วันนี้ตื่นตีห้ากว่า ๆ เตรียมตัวพร้อมเดินทางไปจังหวัดหนองคาย  ซึ่งทางหน่วยงานจัดอบรมร่วมกับสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ผู้เข้าร่วมจำนวน 117 คน มาทั้งแดนใกล้-แดนไกล อย่างจ.พิษณุโลกก็มี   

      ช่วงเริ่มต้นทีมงานได้สำรวจความคาดหวังก่อนทำกิจกรรม  ส่วนใหญ่นอกจากอยากได้ความรู้และทักษะเรื่อง ทำอย่างไรให้การทำงานมีประสิทธิภาพ แล้ว  หลายคนยังต้องการมาสร้างเครือข่ายอยากรู้จักเพื่อนต่างหน่วยงานต่างองค์กร และวันนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่าประสบการณ์การเขียน Blog ไม่แน่อาจมีสมาชิกชาว Blog คนใหม่ก็ได้ค่ะ  

                                                      -น้อง-