วันนี้ได้ทำความดีรับใช้แผ่นดินอีกแล้วครับหลังจากอ่านหนังสือจนมึนๆ เนื่องจากผู้เขียนไปเป็นกรรมการตัดสินโครงงานระดับภาควิชาภาษาอังกฤษให้กับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา http://www.civilarmy2.net    มีผู้ส่งโครงงานเข้าร่วม 12 โครงงานจากเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสาน โครงงานที่ชนะเลิศ เรื่อง Aliens From The Planets  ที่ผู้เขียนเคยนำเสนอไปแล้ว โดย .. พีระ สีมาขจร ด.. ปกรณ์ ทองศรี และ ด .. ภัศลียา เทิดไพรสันต์ คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาชื่อ คุณครู กัญญาณี อินทร์ลา จากโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ผู้เขียนเพิ่งหาภาษาไทยพบ ขอแสดงความยินดีและสนับสนุนคนทำความดีด้วยครับ  

    ด .. ภัศลียา เทิดไพรสันต์ กำลังนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ

     

 
          บรรยากาศของงานจากมุมมองด้านบน

     

            เป็นอย่างไรบ้างครับ ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อย  น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่สนใจนะครับ….    <div id="smileyDIV1"> <div style="text-align: center"></div> </div>     ขอบคุณท่านพันเอก สมศักดิ์ ทองพิลา พันโท กิตติพงษ์ เนื่องชมภูและนายทหารทุกท่านที่เอื้อเฟื้อรูปภาพและข้อมูล