เป็นผึ้งตัวเมีย ส่วนตัวผู้เป็นผึ้งที่เกิดจาก ไข่ของนางพญาที่ไม่ได้รับการผสมเชื้อ ซึ่งผึ้งตัวผู้จะทำหน้าที่ผสมพันธุ์เพียงอย่างเดียว