คุณภาพของน้ำผึ้ง ต้องใสสะอาดและปราศจากสารแขวนลอยหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ  ปริมารความชื้นต้องไม่เกิน  20%  น้ำผึ้งเกรดเอ  ต้องเป็นน้ำผึ้งจากธรรมชาติที่มีการผลิตอย่างพิถีพิถัน และรสชาติเป็นที่นิยม  การบรรจุใส่ภาชนะต้องใสและสะอาด  ปราศจากฟองอากาศ