น้ำผึ้งที่เก็บไว้นานๆมักจะมีสีเข้มจนดำ  ยิ่งเก็บไว้ในทีร้อนยิ่งดำเร็วขึ้น  ที่เป็นเช่นนี้เพราะในน้ำผึ้งมีปริมาณของสารHMF ซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบ  ดังนั้นการเก็บน้ำผึ้งควรเก็บในที่เย็นและไม่โดนความร้อนหรือแสงแดด