สี กลิ่น และรสชาติของน้ำผึ้งนั้นมีความแตกต่างกัน  ตามคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกันของแหล่งน้ำหวาน  พูดง่ายๆก็คือแตกต่างกันตามชนิดของพืชอาหารที่ผึ้งไปเก็บเอาน้ำหวานมาเปลี่ยนให้เป็นน้ำผึ้ง  ดังน้นเราจึงแยกชนิดของผึ้งตามชนิดของพืชอาหาร  เช่นน้ำผึ้งจากดอกลำไย  น้ำผึ้งจากดอกสาบเสือ  น้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่  น้ำผึ้งจากดอกงิ้ว  น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน  น้ำผึ้งจากยางพารา  น้ำผึ้งจากดอกเงาะ  น้ำผึ้งจากดอกงา  และน้ำผึ้งจากข้าวฟ่าง