ปกติน้ำผึ้งบูดหรือเสียได้เนื่องจากมียิสต์บางชนิดที่สามารถทนต่อปริมารน้ำตาลที่เข้มข้นในน้ำผึ้งได้  และจะเปลี่ยนน้ำตาลในน้ำผึ้งให้เป็นแอลกอฮอล์  ซึ่งมันเกิดการหมักซึ่งน้ำผึ้งที่มีความชื้นสูง  จะมีโอกาสที่เสียได้ง่าย  ตามปกติในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น  อาจทำให้น้ำผึ้งนั้นเสียได้ง่ายจึงต้องรีบขาย