ผึ้งเป็นแมลงสำหรับผสมเกสร  ที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับดอกไม้  เพราะช่วยในการแพร่พันธุ์ของพืชทั้งดอกที่สมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ  วิวัฒนาการของพืชและผึ้งเกิดมาเป็นของคู่กัน  ดังนั้นเกสรผึ้งก็คือ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บรวบรวมมา โดยวิธีเข้าไปคลุกเคล้ากับอับเกสร  ให้ละอองเกสรติดตามตัวแล้วใช้ขาปัดเขี่ยให้รวมกันเป็นก้อน  ติดไว้ที่ขาคู่หลัง  เมื่อปั้นเป็นก้อนได้แล้วจะนำเก็บในรังผึ้งเพื่อใช้เป็นอาหารในรังสำหรับเลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งในรังให้เจริญเติบโต