กระบวนการทำถ่านจากมวลชีวสดสด (Flash carbonization TM)
ประกอบด้วยการนำมวลชีวมาอัดแน่นในสภาพที่มีความกดอากาศสูง และจุดระเบิดให้มีไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว (flash fire)

ในสภาพที่มีความกดอากาศสูงขึ้นทำให้ไฟที่จุดนั้น ลามไปอย่างรวดเร็ว และกระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนจากมวลชีว (biomass) ไปเป็นคาร์บอนชีว (biocarbon) และใช้เวลาอันรวดเร็ว (ประมาณ 20-30 นาที)

มวลชีวที่ใช้งานได้และผ่านการทดสอบแล้ว ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินยักษ์ ไม้โอ๊ค ซังข้าวโพด เศษสัประรด มูลวัว ขี้เลื่อยสด เศษยางรถยนต์ ฯลฯ)ในกรณีของซังข้าวโพดได้ถ่านที่มีคุณภาพสูงมากในระดับสูงสุดทางทฤษฏีและใช้เวลาเพียง 20 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติมมีที่
http://www.hnei.hawaii.edu/bio.r3.asp#flashcarb

-----------------
อรรถชัย จินตะเวช, กทม.