ประสบการณ์การใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้

  ติดต่อ

  การมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยค้นหาความรู้ที่ซ่อนในตัวคนได้  

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.49 และ วันที่ 16-17 ส.ค.49 ได้มีโอกาสไปช่วยจังหวัดอ่างทอง และนครพนม สรุปบทเรียนโครงการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยเพื่อถอดประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ดำเนินการและได้พยายามใช้ทักษะการฟัง ถาม พูดคุย แลกเปลี่ยน  สรุปประเด็น และจดบันทึก ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ได้ความรู้รายละเอียดเทคนิคจากประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ยังไม่ได้เขียนบันทึกออกมา  ข้าพเจ้าจึงได้บันทึกออกมาสรุปเป็นกระบวนงาน

จึงได้ข้อคิดจากประสบการณ์ครั้งนี้ว่าการมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยค้นหาความรู้ในตัวคนได้  ที่สำคัญคือเราต้องเปิดกว้างรับรู้ข้อมูล สนใจที่จะค้นหาข้อมูล และสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นกันเอง โดยผู้สนทนามีทัศนคติที่ดีต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยึดถือว่าทุกความคิดมีคุณค่า ก็จะทำให้การสนทนามีประโยชน์และสนุก

ต่อมาได้มีโอกาสเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการเขียน ที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเมื่อ 21-22 ส.ค.49 ได้รับการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติจากคณาจารย์ มสธ. ช่วยให้ข้าพเจ้ามีหลักในการเขียน ซึ่งช่วงข้าพเจ้าไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร เขียนไปทำไม เพื่อใคร และจะได้ประโยชน์อะไร ซึ่งก็คงเป็นความรู้สึกของคนที่เริ่มฝึกเขียนใหม่ๆ (บล๊อกก็เลยไม่ค่อยเขียน) ก็อยากจะให้กำลังใจตนเองและคนอื่นให้เริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ จากการเริ่มเรื่องที่เราสนใจก่อน หรือเรื่องที่ได้อ่าน ฟัง มา แล้วหยิบเพียงหนึ่งประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  ต่อมามีการวางโครงเรื่อง และนึกถึงกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการนำเสนอ และเริ่มลงมือเขียนและเดินเรื่องให้น่าสนใจ ครั้งแรกๆ อาจยังไม่สละสลาย ก็ตรวจทานหลายๆ ครั้ง ให้เพื่อน ผู้รู้ กลุ่มเป้าหมาย อ่าน หลักสำคัญ คือ มีความคิดเป็นของเรา ต่างจากคนอื่นได้ สร้างสรรค์ ทำเรื่องให้ง่ายๆ

 

 

ตามที่เขาเล่า 21-22 สิงหาคม 25

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 45833, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)