5 ส.สหเวช : กำลังใจสำหรับคนทำ 5 ส. สหเวช (1)

  ติดต่อ

   สำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัย เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำทีมโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัยฯ (คุณอุดม สายโท) และคณะฯ ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา

                                                


                  คุณอุดม สายโท รองผู้อำนวยการฯ มอบของที่ระลึกให้ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

    ท่านได้ลงนามไว้ในสมุดเยี่ยม ดังนี้ครับ

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ขอขอบคุณคณาจารย์ และคณะสหเวชศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดูงานกิจกรรม 5 ส. แก่คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติในกิจกรรม 5 ส. เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งความรู้ในวันนี้จะนำไปปฏิบัติกิจกรม 5 ส. ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

    จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความประทับใจที่ท่านคณาจารย์และคณะสหเวชศาสตร์มอบให้ในวันนี้

                                                             นายอุดม  สายโท
                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ                                                                                       บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 45830, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:41:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#5s#คณะสหเวชศาสตร์#สำนักงานเขตพื้นที่สุโขทัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)